top of page
midnattssol
Ingøy gjør seg klar for mørketiden
fruholmen i sin prakt
mast
Der havet er vilt
msol
Nyter våres sammen
Der hav møter fjell
nattsolen passer på
Farger til ettertanke
finnes

Velkommen til Ingøy grendelag.

 

Foreningen har som formål å gjøre Ingøy attraktiv for fastboende, hyttefolk og tilreisende.

Arrangement

Om grendelaget

Siste nytt

Kurs i bruk av hjertestarter

hjertestarter.png

Tirsdag 7. mai blir det kurs i bruk av hjertestarter på Storstua.

Det er flere år siden vi arrangerte noe tilsvarende, men vi tror det kan være nyttig med et nytt kurs - både for de som deltok forrige gang og for de som ikke har kjennskap til hvordan slikt utstyr fungerer.

Det er Morten Andersen som står for opplæringen. Han jobber til daglig som ambulansesjåfør i Havøysund. Alle utgifter dekkes av grendelaget.

Kurset er åpent for alle, og vi setter en påmeldingsfrist til 30. april.

Grendelagets hjertestarter befinner seg ved inngangen til toalettet på skolen - like ved inngangen til Storstua.

Utdrag fra siste styremøte

skrapleia.jpg

Årets første styremøte i grendelaget ble gjennomført 5. mars.
Til stede: Åge Flaten, ReidarJohnsen, Arnstein Larsen, Siv Stenersen og May Scott.Her er noen av sakene som ble behandlet:

Forstudie fiskebruket
Reidar orienterte om et samarbeid med SINTEF Nord i Tromsø. Det er tidligere søkt om midler hos «Måsøy i vekst» for å gjøre en forstudie på hva som skal til for å få i gang fiskebruket igjen. Denne søknaden ble avslått.
SINTEF ser på andre muligheter, men ingen prosjekt igangsettes uten at det er behandlet av grendelagsstyret.

Grillhytta
Det er store kostnader knyttet til renovasjon av grillhytta. Styret ønsker derfor å se på kostnadene ved å bygge en ny gapahuk.

Ryddeaksjon 2019
Også i år søkes det om midler til ryddeaksjon, lik den vi hadde i fjor. Når det gjelder bilvrak er ikke dette grendelagets ansvar. Våre anmodninger til eierne er ikke tatt til følge, og saken oversendes derfor kommunen i håp om å få fremdrift.

Jakt med hund og jaktrestriksjoner/dagfredning gåsejakt
Det tas kontakt med FeFo for å få vurdert 10 dager tidligere jaktstart på gås. I tillegg ønsker vi å oppfordre jegerne om at ikke jaktes på hare med hund p.g.a. øyas størrelse.
Vi ønsker også videreføring av jaktforbud i tidsrommet 08:00-17:00 p.g.a. bærplukking, samt ordningen med begrensning på antall jegere per døgn.
Videre må FeFo sørge for at det ved salg av jaktkort lages kart som klart og tydelig markerer FeFo's eiendom på Ingøy. Samtidig må det klargjøres for jegerne at man kun
kan jakte på FeFo's grunn dersom de ikke har inngått egne avtaler med grunneierne.

Ingøyfestival 2020
Vi trenger folk som kan være med å arrangere festivalen, og som har ideer til program. Festivalen varer fra onsdag til søndag. Mer informasjon kommer etter hvert.

Dugnad fiskebruk
"Gammelanlegget", altså lokalet som er brukt til bryggedans på kaia, er i god stand bortsett fra taket. Fjordlaks har tilbudt seg å betale for nødvendige materialer, men vi
trenger folk til å legge taket. Forutsetningen for at grendelaget skal bidra med dugnadsarbeid, er at dette lokalet blir en del av den samme bruksavtalen som gjelder
fryseloftet i dag.

Arrangement i 2019

Antall besøkende
Hvordan blir været?
Hva skjer på Facebook?
Hva skjer i Måsøy kommune
inga.jpg
17. mai, bryggedans og pubkvelder er menyen utover sommeren. Vi trenger din hjelp.

Nasjonaldagsfeiringene er alltid populære, og pleier å samle de fleste som er på øya denne dagen. Vær og vind avgjør ofte antall deltagere, men vi gjør uansett et nytt forsøk i år.

Dette er avhengig av at noen vil være med på å lage et arrangement. Ta kontakt med grendelagsstyret om du vil bidra.

I fjor sommer forsøkte vi oss med pubkvelder, noe som ble en stor suksess. Vi gjentar det også i år. Dette gjelder følgende dager:

Lørdag 29. juni, lørdag 6.juli, lørdag 13.juli, lørdag 20. juli, fredag 26.juli og lørdag 27.juli.

Bryggedansen arrangeres som kjent siste lørdag i juli, og musikken denne gangen er det Kjetil Linnes som står for.

Vi håper så mange som mulig stiller opp slik at både pubkveldene og bryggedansen blir gjennomført på skikkelig vis.

Med tanke på at vi må søke om skjenkebevilling, er det viktig at vi får tidlig beskjed om hvem som kan bidra.

Meld fra til May Scott, enten på tlf/sms. 91712794 eller ved å sende en mail til maysigridscott@gmail.com.

Ingøy Radio våkner igjen

Dette er folkene bak temafesten og barnefesten fredag 29. juli. Dagen etter blir det historisk radiosending, men kun for de som befinner seg på Ingøy. Fra venstre, Simon Eliseussen, Tormod Carlsen, Eivind Seljeseth og Rita Lyder.

Lørdag 30. juli vil en historisk hendelse finne sted på Ingøy.
For første gang skal en hel radiosending kjøres ut over FM-båndet til lytterne. Men kun om du er på Ingøy.


- Dette blir på mange måter en teknisk generalprøve på hovedsendingen under Lulleli-arrangementet lørdag 13. august, forteller Tormod Carlsen fra Norsk Landskapsteater.

Radiostudio er satt opp i et av rommene i den gamle velferdsbua på kaia. I tidsrommet 15:00-16:30 vil Tormod Carlsen og Eivind Seljeseth være radioverter for en sending tettpakket med musikk og gjester fra Ingøy.

- Vi skal ha inn lokale gjester som skal fortelle litt om Ingøys historie, det blir en nyhetssending, ultralokalt værvarsel, ønskekonsert, og spennende gjester, forteller en entusiastisk Eivind Seljeseth.

 

I tillegg blir det en oppsummering av workshopene fredag, der historieformidling vil være et sentralt tema.

Sendinga vil gå ut på frekvens 105,9, og har en rekkevidde på ca. 5 kilometer i luftlinje. Det betyr at alle på Inga vil kunne få inn sendinga.

- Vi er litt mer usikre på Mafjord og Gåsnes, men krysser fingrene for gode lytterforhold, sier Tormod Carlsen.

Kystverket vil utrede skrapleia

March 15, 2016

Etter at Finnmark fylkeskommune sommeren 2015 vedtok å utrede Vikran som nytt hurtigbåtanløp for Ingøy, har Måsøy kommune protestert på avgjørelsen.

Kommuneledelsen mener en flytting av hurtigbåtkaia fra Inga til Vikran vil påføre kommunen store og ukjente kostnader. I tillegg vil det medføre store endringer for befolkningen, butikken og fiskebedriften på grunn av 12 km avstand t/r.
Et nytt fergeleie på Vikran vil føre til krav om store utbedringer av eksisterende veier, molo, veilys og nødvendig opparbeidelse/utbygging på landsiden ved anløpsstedet.

17. november vedtok formannskapet å sende et brev til fylkeskommunen der man ba om å få vurdert et alternativt fergeleie på Inga, samt som de oppfordret Kystverket om å snarest gjøre en ny vurdering for utbedring av farleden på sør- og vestsiden av Gåsøya, også kalt "skrapleia".

Under møtet mellom ordførere og representanter for fylkets samferdselsavdeling i Lakselv 24. februar, ble saken tatt opp på nytt.

Denne uka kom svaret fra Kystverket.
De ønsker å sette sammen en faggruppe som skal gjøre en risikovurdering av leia. I gruppa skal det være representanter fra Boreal, fiskere, redningsselskapet, lokale skyssbåter og Måsøy havn. Finnmark fylkeskommune vil også være involvert.

I løpet av kort tid skal det sendes ut kartskisser og dokumenter, som etterfølges av befaring i uke 16.

Please reload

bottom of page